Mobis

V rámci režimu OTP („očkovaný – testovaný – prekonaný“) mám doklad o tom, že som:

Vážení zamestnanci,,

v súvislosti s prípravou a následným zabezpečením opatrení nevyhnutných na prevenciu šírenia nového koronavírusu COVID-19 v areáli spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o. (ďalej len „zamestnávateľ“), by Vás zamestnávateľ v nadväznosti na ust. § 250b ods. 7 Zákonníka práce rád požiadal o informáciu a vyplnenie nasledovného dotazníka :
Prosím prihláste sa a odpovedzte

Prihlásenie

Pre zadávanie žiadosti na vstup do objektu MSK je potrebné sa prihlásiť do systému

Registrovať

Pre zadávanie žiadosti na vstup do objektu MSK je potrebné byť registrovaný v systéme

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok na najbližší týžden

Aktuálne pozície autobusov

Aktuálne pozície autobusov Mobis Slovakia

© 2022 - MOBIS Portal