Mobis

V rámci režimu OTP („očkovaný – testovaný – prekonaný“) mám doklad o tom, že som:

Vážení zamestnanci,,

v súvislosti s prípravou a následným zabezpečením opatrení nevyhnutných na prevenciu šírenia nového koronavírusu COVID-19 v areáli spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o. (ďalej len „zamestnávateľ“), by Vás zamestnávateľ v nadväznosti na ust. § 250b ods. 7 Zákonníka práce rád požiadal o informáciu a vyplnenie nasledovného dotazníka :
Prosím prihláste sa a odpovedzte

The survey is over

Log in

To enter an application for entrance into the MSK it is necessary to log in to the system

Register

To enter an application for entrance into the MSK need to be registered in the system

Timetable

The timetable of the next week

Actual buses position

Actual position of Mobis Slovakia buses

Táto stránka používa pre svoje správne fungovanie súbory cookies.  Cookies policy


© 2022 - MOBIS Portal